top of page
This course can no longer be booked.

DNA קורס יסוד - ThetaHealing® מאי 2023

בקורס היסוד נלמד את הבסיס בטכניקת התטא הילינג

  • Ended
  • 2,222 Israeli new shekels

Service Description

איזה קורס נפלא זה.. קורס היסוד. להעביר את הידע הזה היא זכות ושליחות מאד גדולה בשבילי אז בעצם נכיר את הבסיס של טכניקת התטא הילינג. נלמד על שבעת מישורי הקיום, נלמד לעלות למישור השביעי- לתדר הגבוה ביותר, נבין ונרגיש מה היא אהבה ללא תנאי- האנרגיה המרפאה והמאזנת ביותר גלי התטא הם גלים במח שאחראים על תהליך החלימה, דרך תטא אע